VISNING & BUDGIVNING

Så har det blivit dags för visning, då ditt hem visas upp enligt dina önskemål, genom öppna eller slutna visningar. Här kan det även förekomma privata visningar, då vissa spekulanter föredrar det. Hur det än ser ut, går vi alltid igenom alla nödvändiga förberedelser tillsammans, så att du känner dig bekväm och trygg hela vägen. Detsamma gäller förstås när budgivningen sätter igång, eftersom erfarenheten lärt oss att den delen av försäljningen väcker känslor hos både säljare och köpare. Vår ambition är därför att stötta och informera bägge parter under hela förloppet, via telefon, sms eller mejl. Bra att veta är också att vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att samtliga kontaktuppgifter presenteras för säljare och köpare efter avslutad budgivning. All budgivning sker under översyn av Fastighetsmäklarna, dock är det alltid du i egenskap av säljare som bestämmer vem du vill sälja till och vad det slutgiltiga priset blir.