• Välkommen på
  • visning
  • 23 Sep

Södermalm Tegelviksgatan 45 3rok 77 Kvm


Ljus och välplanerad med öppen planlösning


4.525.000 kr

Ljus och luftig 3:a, helt perfekt för barnfamiljen med ett av Södermalms absolut mest barnvänliga lägen. Väldigt tilltalande öppen planlösning med fönster i tre väderstreck. Snabbt tillträde är möjligt för den som så önskar.

Visas Söndag 23 Sep

  • 180904 FMSTH Tegelviksg45-68

Beskrivning

Här är ett tidigt tillträde möjligt för den som så önskar.
Mycket trevligt och tilltalande bostad som präglas av dagsljuset från dess fönster i tre väderstreck. Rymden och ljusinsläppet blir väldigt påtagligt så fort man kommer in i den stora öppna ytan som vardagsrummet, köket och matplatsen bildar. Den utskjutande uterumsdelen som matrummet utgör har ett högt och ogenerat läge med sjöglimt ut mot den grönskande innergården. Mycket tilltalande planlösning som öppnar upp för väldigt många flexibla lösningar beroende på familjens behov. Lägenhetens ursprungliga planlösning har förändrats och för den som kan komma att bli i behov av ett sovrum till avgränsar man med fördel matrummet till att ett separat rum(se alternativ planlösning). Köket med sin anslutande matplats bildar naturligt lägenhetens centrum. Köket är välplanerat med all tänkbar maskinell utrustning och gott om förvaring samt avlastningsytor. Mycket smakfullt badrum med golvvärme, badkar, vägghängd wc och tvättmaskin. Flertalet garderober både i hallen och i det stora sovrummet. Genomgående ljusa väggar och materialval. Allt är mycket praktiskt och genomtänkt, inte bara i lägenheten utan även när det gäller föreningens gemensamma utrymmen.

Den lummiga innergården med örtagård och lekplats utgör en fin och skyddat trädgård som är mycket uppskattad av de små och inte minst av deras föräldrar. Fastigheten är ritad av Nyrens Arkitektkontor och ligger på Fryshusets gamla tomt, bara ett stenkast från kajen med dess cykel- och gångbana som löper runt hela Södermalm. Till Djurgården och Nybrokajen tar du dig snabbt med färja från den närliggande Barnängsbryggan.

Området genomgår just nu en spännande förvandling med nya grönområden, bostäder och butiker planerade då SL:s  gamla bussdepå ersätts med kvarteret Persikan. Det innebär att du inom snar framtid kommer kunna promenera direkt till Nytorget via Persikoparken som kommer ligga precis utanför porten. Två nya tunnelbanestationer planeras dessutom på gångavstånd från fastigheten.

Den norra delen av Hammarbyhamnen har många fina parkområden i dess närhet. En av de mest omtalade är Vitabergsparken där Sofia kyrka tornar upp med sin kyrkspira som för alltid är ett givet landmärke för Stockholm. För den bilburne är det väldigt smidigt att nå påfartsleder. De korta avstånden till alla knutpunkter gör att det alltid är nära hem.

- Välkommen!

Fakta

Adress:
Tegelviksgatan 45
116 41 Stockholm
Område:
Södermalm
Rum:
3 rum och kök2
Boarea:
77 Kvm
Pris:
4.525.000 kr
Avgift:
4.154 kr inkl. Värme, Vatten
Våning
1 (2 plan ovan gård)
Byggnadsår:
1999
Lägenhetsnr:
17400021
Tv- internetutbud:
Com hem / Stockholm Open Universe
Uppvärmning:
Fjärrvärme
Hiss
Ja
Andelstal, ägande:
0.77040 %
Andelstal, avgift:
Enl föreningens lghförteckning är arean 69kvm %
Pantsatt:
Ja
Energistatus:
Utförd
Energiprestanda:
164 kWh/Kvm och år
Förening:
Brf Mandeln
Org.nr:
769608-4370
Upplåtelseform:
Bostadsrätt - Lägenhet

Driftkostnader

Summa:
696 kr/mån

Föreningen

Brf Mandeln är äkta och föreningen äger tomtmarken. Föreningen består av 115 lägenheter, varav 112 är bostadsrätter och tre är hyreslägenheter. Föreningen äger fastigheterna Mandeln 2 och Mandeln 4, dessa har en byggnadsyta om totalt 11 847kvm varav 9 925kvmutgör lägenhetsyta, 474kvm utgör lokalyta. 134kvm utgör förrådsyta och 1 314kvm utgör garageyta.
Föreningen har fyra hyreslokaler som hyrs ut till två förskolor, ett galleri och till en sushibar.
Föreningen är en sk. äkta bostadsrättsförening.
Tillsammans med grannföreningen: Brf Sjölejonet 4 driver man gemensamhetsanläggningen Mandeln GA:1, för de delar av fastigheten som båda föreningarna nyttjar, vilka är: Gården, grovsoprummet och garaget samt tillträdesvägar till garaget.

Föreningen gör löpande reparationer enligt en framtagen underhållsplan och det finns inga beslut om kommande avgiftsändringar.

Tvättstugor:
Föreningen har tre tvättstugor som bokas digitalt på Internet eller vid den fysiska bokningsstationen i tvättstugan på Tegelviksgatan 49/51. (Grovtvättstugan behöver man inte boka)

Garage:
Föreningen äger ett garage tillsammans med brf Sjölejonet. Brf Mandeln disponerar 40 bilplatser och fyra mc-platser. Det är fn. kö till garageplats.
I garaget har man även installerat flertalet laddstationer för elbil. Dessa platser fördelas till garageplatsinnehavare som väljer att investera i en elbil/laddhybrid. Beslut om ny platstilldelning fattas av styrelsen. Det befintliga kösystemmet används även för dessa laddplatser.

Gemensamhetslokal:
I föreningen finns även en bokningsbar föreningslokal med övernattningsmöjligheter vid kajen på Nackagatan 29 (350 kr/dygn).

TV och Internet:

Brf Mandeln har avtal med ComHem för kabel-TV. Uttag finns i varje lägenhet. Man tecknar själv valfritt avtal med dem, För ytterligare information se ComHems hemsida: http://www.comhem.se

För internet har man stor valfrihet. Fastigheten är ansluten till Open Universe (tidigare OpenNet) som samarbetar med ett stort antal internetleverantörer med hastigheter upp till 1 Gbit/s. Flera av dessa kan också tillhandahålla TV och IP-telefoni. För ytterligare information se utbudet på Open Universe hemsida http://www.stockholm.openuniverse.se/stockholm/

Ansvarig mäklare

Olle Holmaeus

Olle Holmaeus

Fasighetsmäklare
Mobiltelefon: 070-867 70 10

Skicka e-post

Intresseanmälan

Viktig köparinformation

1. ALLMÄNT
1.1 UPPGIFTER I OBJEKTSBESKRIVNINGEN
Uppgifterna i beskrivningen är grundade på information lämnad av säljaren och/eller föreningen. Uppgifter från säljaren och föreningen kontrolleras av mäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

1.2 PRIS
Prisnivån som anges bestäms av säljaren i samråd med mäklaren. Om flera bud finns kan budgivning förekomma och priset bli högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

1.3 BUDGIVNING
Fastighetsmäklarna tillämpar öppen budgivning. Alla deltagare i budgivningen accepterar att deras namn, telefonnummer och information om de bud som de har lämnat lämnas till köparen och säljaren av bostaden. Säljaren har en fri prövningsrätt vilket innebär att det alltid är säljaren som avgör om och till vem man vill sälja. Utgångspris är den prisnivå säljaren önskar att budgivningen utgår från. Alla bud mottas av mäklaren och framförs till säljaren, även de som är lägre än utgångspriset. Om bud lämnas till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet. Ett bostadsköp blir bindande först när både säljare och köpare har undertecknat köpeavtalet. Finns det flera säljare och/eller köpare, är avtalet bindande först då samtliga parter undertecknat köpeavtalet. Ett muntligt avtal om köp av en bostad är inte bindande avtal.

1.4 MÄKLARENS ROLL OCH AVTALSFÖRHÅLLANDE
Vid ett bostadsköp genom mäklare är det viktigt att du som köpare är införstådd med att mäklarens roll är att förmedla bostadsrätten mellan säljaren och dig. Det är med andra ord med säljaren du ingår ett avtal och som således blir din motpart i affären. Om du efter köpet upptäcker fel som du anser att säljaren ska svara för måste du inom skälig tid meddela säljaren detta genom en skriftlig reklamation. Gör du inte det förlorar du din rätt att göra säljaren ansvarig.

1.5 OMBYGGNATION AV BOSTADEN/FASTIGHETEN
Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och/eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten i en bostad är alltid en fråga för föreningens styrelse eller kommunen via bygglov/ bygganmälan att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. I de fall en alternativ planritning presenteras så är detta inte heller en garanti för att ombyggnationen är godkänd av föreningen eller att det tekniskt går att genomföra. Det är alltid köparens ansvar att säkerställa att föreningens/ kommunens tillstånd erhålles för önskade ombyggnationer samt säkerställa att ombyggnationen tekniskt går att genomföra.

2. VILKEN STANDARD KAN EN KÖPARE FÖRVÄNTA SIG ATT BOSTADEN HAR?
2.1 STANDARD DÅ INGET SÄRSKILT AVTALATS
En köpare kan inte förvänta sig mer än att en bostad har ”normal standard”. Alla delar av en bostad har en begränsad teknisk livslängd. Köparen måste alltså räkna med, att en bostad och dess anläggningar förändras och försämras på grund av ålder och bruk. Ju äldre bostaden är desto lägre standard kan köparen förvänta sig. En köpare kan förvänta sig, att olika delar av en bostad fungerar under dess normala tekniska livslängd.

Har bostaden delvis renoverats har köparen rätt att förvänta sig högre standard i de renoverade delarna jämfört med vad bostadens ålder i övrigt ger anledning till. Det går inte att entydigt beskriva ”normal standard” och vad som är normala åldersförändringar. Först när bostaden har betydligt lägre standard än vad köparen haft anledning att räkna med, är det ett fel i köprättslig mening.

2.2 STANDARD SOM FRAMGÅR AV AVTALET
Det som sägs om bostadens standard och som framgår av texten i köpeavtalet med bilagor har köparen rätt att förvänta sig stämmer. Även i de fall säljaren muntligt eller på annat sätt lämnat detaljerade uppgifter som köparen tagit intryck av rör det sig om fel om de uppgifterna inte är korrekta. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas dock ej som utfästelser.

3. FEL SOM KÖPAREN ANSVARAR FÖR
3.1 KÖPARENS UNDERSÖKNING AV BOSTADEN
Köparens undersökningsplikt av en bostad innebär, att köparen själv får stå för fel som upptäckts eller borde ha upptäckts i samband med köpet. Innebörden av undersökningsplikten, som är mycket långtgående, är att man i efterhand, när en feltvist har uppkommit, har att avgöra om felet kunnat upptäckas av en normalt begåvad och normalt bevandrad köpare, om denne hade gjort en tillräckligt noggrann undersökning. Om denne tillräckligt kunnige köpare inte skulle ha kunnat upptäcka felet (samt med hänsyn tagen till bostaden/ fastighetens ålder, standard och skick) så är det dolt. Då ansvarar säljaren för felet. Detta medför att en köpare, som inte har tillräckliga kunskaper, inte kan vara säker på att kunna fullgöra undersökningsplikten själv. Vid köp av en bostadsrätt/andel i bostadsförening så omfattar undersökningsplikten även att du som köpare ska undersöka föreningen. Du bör därför alltid ta kontakt med styrelsen för föreningen för att kontrollera uppgifter gällande kommande renoveringar, eventuella avgiftsförändringar, lediga p-platser m.m. Det är viktigt att du som köpare tar del av föreningens årsredovisning för att bilda dig en uppfattning om föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi styr även månadsavgiften. Om en förening har stora lån eller om underhållet av fastigheten är eftersatt kan detta i framtiden påverka din månadsavgift om exempelvis ränteläget förändras. Boarea kan variera beroende på olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod (SS 21054:2009) kan inte garanteras. Köparen uppmanas att om det är av stor vikt för honom/henne, kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt. En köpare, som känner att han inte har tillräckliga kunskaper, bör anlita en egen besiktningsman som yrkesmässigt utför besiktningar.

3.2 BESIKTNING GENOM BESIKTNINGSMAN
Undersökningsplikten vid bostadsköp är mycket långtgående för en köpare och ställer höga krav på köparen och det kan därför vara klokt att ta hjälp om man inte själv besitter dessa kunskaper eller har expertishjälp i bekantskapskretsen. Om säljaren redan har låtit göra en besiktning är det viktigt att ta reda på vad som ingått i en sådan besiktning och om det funnits några avgränsningar. Den besiktning som görs på uppdrag av köparen behöver normalt inte omfattar alla delar och installationer i bostaden.

4. FEL SOM SÄLJAREN ANSVARAR FÖR
Säljaren har inte ansvar för fel som är upptäckbara. Det vill säga sådana fel som har eller borde ha uppmärksammats vid köparens undersökning av bostaden. Säljaren ansvarar således bara för fel som är dolda. Ett fel anses som dolt om det inte gick att upptäcka vid en besiktning av bostaden och som dessutom måste avvika från vad man får förvänta sig med anledning av bostadens ålder och skick. Säljarens felansvar för en bostadsrätt/andel i bostadsförening upphör två år efter den avtalade tillträdesdagen. Säljarens felansvar för en fastighet upphör tio år efter den avtalade tillträdesdagen.

5. SIDOTJÄNSTER
Mäklaren har en skyldighet att redovisa för både köpare och säljare om denne har s.k. sidotjänster. Mäklarna på Fastighetsmäklarna har följande sidotjänster: Administrationsersättning från Hemnet p.g.a. säljarens annonsering på Hemnet:s marknadsplats. Ersättningen som Fastighetsmäklarna erhåller är 50% av annonskostnaden.