• Aktuellt bud
  • 5.100.000:-

Skuru Skurusundsvägen 160 2rok 35 Kvm


Idyll vid Skurusundet


5.995.000 kr

VISNING SÖNDAG 15/10 Unikt tillfälle! Se gärna filmen på vår hemsida. Bygg nytt eller renovera intill bedårande Kungsviken vid Skurusundets norra inlopp. Ett absolut unikt läge där du bor i svårslagen skärgårdsidyll med högt och fridfullt läge med utsikt mot det glittrande vattnet och endast ett par steg ner till strandkanten för härliga bad vid liten strandremsa och med första parkett mot skärgårdslivet. Vacker, terrasserad och högt belägen tomt ger dig möjligheten att skapa ett helt magnifikt drömboende i ett orört paradis. På fastigheten finns idag en mindre stuga om ca 35 kvm med indragen el samt en nyare friggebod med modern standard med el och sommarvatten. Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns. Goda kommunikationer med busshållplatsen ett stenkast från fastigheten tar dig snabbt och bekvämt till Slussen och med egen bil nås city på ca 10 minuter. Åk gärna förbi och titta själv - det går bra att gå in på tomten (skyltat).

  • Picture-13

Beskrivning

Enastående tillfälle! Bygg nytt eller renovera intill bedårande Kungsviken vid Skurusundets norra inlopp. Ett absolut unikt läge där du bor i svårslagen skärgårdsidyll med högt läge mot det glittrande Skurusundet och dom historiska holmarna Sverige och Danmark. Vacker, terrasserad och högt belägen tomt ger dig möjligheten att skapa ett helt magnifikt drömboende i ett orört paradis. Lättbyggd tomt med plana ytor som ger flera alternativa byggmöjligheter och där de gamla vackra stenmurarna kan bevaras och fortsätta skänka fastigheten historia och elegans inte minst om nybyggnationen ges ett modernt formspråk. 
På fastigheten finns idag en mindre stuga om ca 35 kvm med indragen el samt en nyare friggebod med modern standard med el och sommarvatten. I nära anslutning till fastigheten kommer en parkeringsplats att iordningställas för fastigheten. Goda kommunikationer med busshållplatsen ett stenkast från fastigheten.

Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns.

Generös byggrätt tillåter en huvudbyggnad med byggnadsarea om max 100 kvm med en maximal höjd om 8 meter samt komplementsbyggnader om max 30 kvm. Därutöver får en altan om max 15 kvm anordnas. På tomt får endast en huvudbyggnad uppföras. Ny huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från gräns mot granne. Största byggnadsarea för enskilld komplementsbyggnad är 30 kvm och högsta byggnadshöjd är 3 meter. Byggnad skall placeras minst 2 meter från gräns mot granne. Komplementsbyggnad får dock placeras närmare efter grannes medgivande.

Enligt Nacka kommun uppgår kommande gatukostnad till ca 206 000 kr. För mer information vänligen kontakta Nacka kommun 08-718 80 00, www.nacka.se.

Kostnad för elanslutning: 16 -25A: ca 28 000 kr, 35A ca 34 000 kr.
För mer information kontakta Nacka Energi 08-466 81 00, www.nackaenergi.se/elnaet

VÄGBESKRIVNING
Kör Värmdöleden (222) i riktning mot Nacka och ta av mot Skuru, kör under bron och fortsätt på Värmdövägen, efter 400 meter tag Skurusundvägen och följ denna hela vägen till Kungshamn/Kungsvik (Visborgs Minne). Fastigheten ligger ner för backen på höger sida.


Åk gärna förbi och titta själv -  går bra att gå in på tomten. SKYLTAT!
SE FILMEN ÖVER FASTIGHETEN- LÄNK-HELIKOPTERVY

https://www.youtube.com/watch?v=O0DfjMtosPM&feature=youtu.be

 

Fakta

Adress:
Skurusundsvägen 160
131 46 Nacka
Område:
Skuru
Rum:
2
Boarea:
35 Kvm
Tomtarea:
1090 Kvm
Pris:
5.995.000 kr
Byggnadsår:
1970
Vatten och avlopp:
Kommunalt VA framdraget till tomtgräns
Taxeringsvärde totalt:

1.967.000 kr
Taxeringsvärde fastighet:

182.000 kr
Taxeringsvärde tomt:

1.785.000 kr
Taxeringsår:
2015
Taxeringskod:
220
Energistatus:
Behövs ej
Servitut:
Servitut:
Servitut:
Upplåtelseform:
Friköpt - Tomt

Övrigt

Gemensamhetsanläggning Nacka SICKLAÖN GA:7
fnr_010379269

Avtalsservitut väg, Förmån
0182IM-07/23316 - 1, 20070528

OMRÅDE
Skuru är en lugn idyll som med sin närhet till natur, hav och badsjöar och stad är ett mycket attraktivt område i Nacka. Området kännetecknas av blandad bebyggelse av spännande arkitektritade villor, äldre sekelskifteshus, äldre fritidshus som numera oftast permanentbebos och mycket omtyckta radhusområden. Vid Skurusundet ligger bl a Drottninghamns båtklubb och här njuter man gärna av båttrafiken och de vackra omgivningarna.

SKOLA OCH FÖRSKOLA
Mycket barnvänligt område med närhet till flertalet skolor och förskolor, Skuru skola som har elever i årskurs 1-9. och Borgvalla (åk1-6) I närområdet finns ett flertal förskolor där den närmsta är helt nya Utskogen förskola med åtta avdelningar och i närområdet finns även Skuru förskola samt Lilla Nacka förskola i Ektorps centrum. På hemsidan www.nacka.se finns aktuell information om barnomsorg och utbildning i Nacka kommun.

KOMMUNIKATION
Med bil når man Stockholms city på 10-15 minuter. Med direktbuss tar man sig bekvämt från Skuru till Slussen på cirka 15 minuter. Besök gärna www.sl.se för mer information om kollektivtrafik i Nacka.

NATUR OCH FRITID
I närområdet finns badplatser, båthamnar, grönområden och lekparker. Det är heller inte långt till trevliga natursköna områden med motionsspår och promenadstigar i bl a Nyckelvikens naturreservat och i Skuruparken.

Närmaste köpcentrum är Ektorps Centrum med butiker och service. I närliggande Nacka Närsjukus finns bl.a. även apotek. Det är heller inte långt till Forum Nacka eller Sickla köpkvarter.

Budgivning

3 Sep
Budgivare 3
5.100.000 kr
16 Maj
Budgivare 1
5.000.000 kr

Ansvarig mäklare

Pernilla Lippert

Pernilla Lippert

Fastighetsmäklare
Mobiltelefon: 070-717 38 72

Skicka e-post

Biträdande

Anne-Sophie von Krusenstierna

Anne-Sophie von Krusenstierna

Fastighetsmäklare
Mobiltelefon: 070-275 95 55

Skicka e-post

Intresseanmälan

Viktig köparinformation

1. ALLMÄNT
1.1 UPPGIFTER I OBJEKTSBESKRIVNINGEN
Uppgifterna i beskrivningen är grundade på information lämnad av säljaren och/eller föreningen. Uppgifter från säljaren och föreningen kontrolleras av mäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

1.2 PRIS
Prisnivån som anges bestäms av säljaren i samråd med mäklaren. Om flera bud finns kan budgivning förekomma och priset bli högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

1.3 BUDGIVNING
Fastighetsmäklarna tillämpar öppen budgivning. Alla deltagare i budgivningen accepterar att deras namn, telefonnummer och information om de bud som de har lämnat lämnas till köparen och säljaren av bostaden. Säljaren har en fri prövningsrätt vilket innebär att det alltid är säljaren som avgör om och till vem man vill sälja. Utgångspris är den prisnivå säljaren önskar att budgivningen utgår från. Alla bud mottas av mäklaren och framförs till säljaren, även de som är lägre än utgångspriset. Om bud lämnas till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet. Ett bostadsköp blir bindande först när både säljare och köpare har undertecknat köpeavtalet. Finns det flera säljare och/eller köpare, är avtalet bindande först då samtliga parter undertecknat köpeavtalet. Ett muntligt avtal om köp av en bostad är inte bindande avtal.

1.4 MÄKLARENS ROLL OCH AVTALSFÖRHÅLLANDE
Vid ett bostadsköp genom mäklare är det viktigt att du som köpare är införstådd med att mäklarens roll är att förmedla bostadsrätten mellan säljaren och dig. Det är med andra ord med säljaren du ingår ett avtal och som således blir din motpart i affären. Om du efter köpet upptäcker fel som du anser att säljaren ska svara för måste du inom skälig tid meddela säljaren detta genom en skriftlig reklamation. Gör du inte det förlorar du din rätt att göra säljaren ansvarig.

1.5 OMBYGGNATION AV BOSTADEN/FASTIGHETEN
Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och/eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten i en bostad är alltid en fråga för föreningens styrelse eller kommunen via bygglov/ bygganmälan att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. I de fall en alternativ planritning presenteras så är detta inte heller en garanti för att ombyggnationen är godkänd av föreningen eller att det tekniskt går att genomföra. Det är alltid köparens ansvar att säkerställa att föreningens/ kommunens tillstånd erhålles för önskade ombyggnationer samt säkerställa att ombyggnationen tekniskt går att genomföra.

2. VILKEN STANDARD KAN EN KÖPARE FÖRVÄNTA SIG ATT BOSTADEN HAR?
2.1 STANDARD DÅ INGET SÄRSKILT AVTALATS
En köpare kan inte förvänta sig mer än att en bostad har ”normal standard”. Alla delar av en bostad har en begränsad teknisk livslängd. Köparen måste alltså räkna med, att en bostad och dess anläggningar förändras och försämras på grund av ålder och bruk. Ju äldre bostaden är desto lägre standard kan köparen förvänta sig. En köpare kan förvänta sig, att olika delar av en bostad fungerar under dess normala tekniska livslängd.

Har bostaden delvis renoverats har köparen rätt att förvänta sig högre standard i de renoverade delarna jämfört med vad bostadens ålder i övrigt ger anledning till. Det går inte att entydigt beskriva ”normal standard” och vad som är normala åldersförändringar. Först när bostaden har betydligt lägre standard än vad köparen haft anledning att räkna med, är det ett fel i köprättslig mening.

2.2 STANDARD SOM FRAMGÅR AV AVTALET
Det som sägs om bostadens standard och som framgår av texten i köpeavtalet med bilagor har köparen rätt att förvänta sig stämmer. Även i de fall säljaren muntligt eller på annat sätt lämnat detaljerade uppgifter som köparen tagit intryck av rör det sig om fel om de uppgifterna inte är korrekta. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas dock ej som utfästelser.

3. FEL SOM KÖPAREN ANSVARAR FÖR
3.1 KÖPARENS UNDERSÖKNING AV BOSTADEN
Köparens undersökningsplikt av en bostad innebär, att köparen själv får stå för fel som upptäckts eller borde ha upptäckts i samband med köpet. Innebörden av undersökningsplikten, som är mycket långtgående, är att man i efterhand, när en feltvist har uppkommit, har att avgöra om felet kunnat upptäckas av en normalt begåvad och normalt bevandrad köpare, om denne hade gjort en tillräckligt noggrann undersökning. Om denne tillräckligt kunnige köpare inte skulle ha kunnat upptäcka felet (samt med hänsyn tagen till bostaden/ fastighetens ålder, standard och skick) så är det dolt. Då ansvarar säljaren för felet. Detta medför att en köpare, som inte har tillräckliga kunskaper, inte kan vara säker på att kunna fullgöra undersökningsplikten själv. Vid köp av en bostadsrätt/andel i bostadsförening så omfattar undersökningsplikten även att du som köpare ska undersöka föreningen. Du bör därför alltid ta kontakt med styrelsen för föreningen för att kontrollera uppgifter gällande kommande renoveringar, eventuella avgiftsförändringar, lediga p-platser m.m. Det är viktigt att du som köpare tar del av föreningens årsredovisning för att bilda dig en uppfattning om föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi styr även månadsavgiften. Om en förening har stora lån eller om underhållet av fastigheten är eftersatt kan detta i framtiden påverka din månadsavgift om exempelvis ränteläget förändras. Boarea kan variera beroende på olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod (SS 21054:2009) kan inte garanteras. Köparen uppmanas att om det är av stor vikt för honom/henne, kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt. En köpare, som känner att han inte har tillräckliga kunskaper, bör anlita en egen besiktningsman som yrkesmässigt utför besiktningar.

3.2 BESIKTNING GENOM BESIKTNINGSMAN
Undersökningsplikten vid bostadsköp är mycket långtgående för en köpare och ställer höga krav på köparen och det kan därför vara klokt att ta hjälp om man inte själv besitter dessa kunskaper eller har expertishjälp i bekantskapskretsen. Om säljaren redan har låtit göra en besiktning är det viktigt att ta reda på vad som ingått i en sådan besiktning och om det funnits några avgränsningar. Den besiktning som görs på uppdrag av köparen behöver normalt inte omfattar alla delar och installationer i bostaden.

4. FEL SOM SÄLJAREN ANSVARAR FÖR
Säljaren har inte ansvar för fel som är upptäckbara. Det vill säga sådana fel som har eller borde ha uppmärksammats vid köparens undersökning av bostaden. Säljaren ansvarar således bara för fel som är dolda. Ett fel anses som dolt om det inte gick att upptäcka vid en besiktning av bostaden och som dessutom måste avvika från vad man får förvänta sig med anledning av bostadens ålder och skick. Säljarens felansvar för en bostadsrätt/andel i bostadsförening upphör två år efter den avtalade tillträdesdagen. Säljarens felansvar för en fastighet upphör tio år efter den avtalade tillträdesdagen.

5. SIDOTJÄNSTER
Mäklaren har en skyldighet att redovisa för både köpare och säljare om denne har s.k. sidotjänster. Mäklarna på Fastighetsmäklarna har följande sidotjänster: Administrationsersättning från Hemnet p.g.a. säljarens annonsering på Hemnet:s marknadsplats. Ersättningen som Fastighetsmäklarna erhåller är 50% av annonskostnaden.