• Ring för
  • visning

Segeltorp Värnvägen 11B


En av få tomter kvar i Segeltorp


3.750.000 kr

Sällsynt tillfälle att förvärva Fästet 12, en av två väldigt få kvarvarande obebyggda tomter i Segeltorp och Huddinge. Bägge tomterna har tidigare medgivits bygglov som löpt ut, men kan förnyas. Kommunalt V/A är framdraget till tomten. Högt belägna och den högst belägna av de två, tomten Fästet 8 kommer att erbjuda en fantastisk vy över Segeltorp. Med ett par minuter till både förskolor, skolor, Kungens Kurva samt Skärholmen centrum som bägge erbjuder ett stort utbud av nöje, service, shopping och kommunikationer får du ett svårslaget läge. Besök gärna tomterna själv men var noga med att respektera tomtgränserna mot grannarna. Tryck gärna ut och ta med tomtkartan. För frågor kontakta ansvarig mäklare.

  • P8082659

Beskrivning

Unikt tillfälle att förvärva Fästet 12, en av två väldigt få kvarvarande obebyggda tomter i Segeltorp och Huddinge. Bägge tomterna har tidigare bygglov som löpt ut men kan förnyas och kommunalt V/A är framdraget till tomten.

 

Fästet 12 är avstyckad från tomten Fästet 8 och är på ca 701 kvm. Tomten har enligt tidigare bygglov fått bebyggas med en byggarea om 140,2 kvm samt max bruttoarea om 248 kvm (planenligt) i två plan. Även detta arkitektritade husexempel i tidigare bygglovsansökan kommer att från balkongen att erbjuda en fin vy över Segeltorp.

Utgångspris för fastigheten Fästet 12 är 3 750 000 kr.

 

Fästet 8 är den högst belägna tomten och en av Segeltorps absolut högst belägna tomt om ca 815 kvm. Tomten har enligt tidigare bygglov fått bebyggas med en byggarea om 150,6 kvm samt max bruttoarea om 256,2 kvm (planenligt) i två plan. Tomten och det nu arkitektritade husexemplet i bygglovsansökans planlösning med terrass på övre plan, kommer att kunna erbjuda en vidunderlig vy över Segeltorp. Det fanns även bygglov för hiss upp till inritad marknivå på tomten.

Utgångspris för Fästet 8 är 4 000 000 kr.

 

Tomterna kan som investering med fördel köpas tillsammans och behållas som separata tomter. Genom att först bebygga och sedan sälja av den ena fastigheten, finns möjligheten att sedan finansiera sitt eget bygge på kvarvarande fastighet. Det finns självklart möjlighet att nyttja dem som en tomt eller åter göra en sammanslagning av fastigheterna.

OBS!
Besök gärna tomterna men var noga med att respektera tomtgränserna mot grannarna. Tryck ut och ta med tomtkartan.

 

Vid intresse och frågor kontakta ansvarig fastighetsmäklare Richard Berg på mobil 0708 96 38 48.

Fakta

Adress:
Värnvägen 11B
141 74 Segeltorp
Område:
Segeltorp
Tomtarea:
701 Kvm
Pris:
3.750.000 kr
Vatten och avlopp:
Kommunalt V/A framdraget till tomtgräns
Taxeringsvärde totalt:

1.385.000 kr
Taxeringsvärde tomt:

1.385.000 kr
Taxeringsår:
2015
Taxeringskod:
210
Servitut:
AVTALSSERVITUT LEDNING
Servitut:
Officialservitut väg
Servitut:
Officialservitut vatten-och avloppsledningar
Upplåtelseform:
Friköpt - Tomt

Övrigt

Utmärkta kommunikationer med både buss och T-bana. I närheten ligger även populära Zetas handelsträdgård, stora naturområden med skogar, joggingspår, och badsjöar. För den shoppingsugne finns Kungens Kurva i närheten med allt i affärsväg. Från Segeltorp tar man sig enkelt ut på E4:an.

I Segeltorp finns en välbesökt ishall. Inte långt från bostaden finns även ett stort och populärt stall. Även nära till friluftsområdet och naturreservatet runt sjön Gömmaren. Här finns vandringsleder, motionsspår och badplatser. https://www.huddinge.se/fritid-natur-och-kultur/

Det finns många förskolor och skolor i området. För mer info http://www.huddinge.se/Forskola-och-skola

Ansvarig mäklare

Richard Berg

Richard Berg

Fastighetsmäklare
Mobiltelefon: 070-896 38 48

Skicka e-post

Intresseanmälan

Viktig köparinformation

1. ALLMÄNT
1.1 UPPGIFTER I OBJEKTSBESKRIVNINGEN
Uppgifterna i beskrivningen är grundade på information lämnad av säljaren och/eller föreningen. Uppgifter från säljaren och föreningen kontrolleras av mäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

1.2 PRIS
Prisnivån som anges bestäms av säljaren i samråd med mäklaren. Om flera bud finns kan budgivning förekomma och priset bli högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

1.3 BUDGIVNING
Fastighetsmäklarna tillämpar öppen budgivning. Alla deltagare i budgivningen accepterar att deras namn, telefonnummer och information om de bud som de har lämnat lämnas till köparen och säljaren av bostaden. Säljaren har en fri prövningsrätt vilket innebär att det alltid är säljaren som avgör om och till vem man vill sälja. Utgångspris är den prisnivå säljaren önskar att budgivningen utgår från. Alla bud mottas av mäklaren och framförs till säljaren, även de som är lägre än utgångspriset. Om bud lämnas till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet. Ett bostadsköp blir bindande först när både säljare och köpare har undertecknat köpeavtalet. Finns det flera säljare och/eller köpare, är avtalet bindande först då samtliga parter undertecknat köpeavtalet. Ett muntligt avtal om köp av en bostad är inte bindande avtal.

1.4 MÄKLARENS ROLL OCH AVTALSFÖRHÅLLANDE
Vid ett bostadsköp genom mäklare är det viktigt att du som köpare är införstådd med att mäklarens roll är att förmedla bostadsrätten mellan säljaren och dig. Det är med andra ord med säljaren du ingår ett avtal och som således blir din motpart i affären. Om du efter köpet upptäcker fel som du anser att säljaren ska svara för måste du inom skälig tid meddela säljaren detta genom en skriftlig reklamation. Gör du inte det förlorar du din rätt att göra säljaren ansvarig.

1.5 OMBYGGNATION AV BOSTADEN/FASTIGHETEN
Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och/eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten i en bostad är alltid en fråga för föreningens styrelse eller kommunen via bygglov/ bygganmälan att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. I de fall en alternativ planritning presenteras så är detta inte heller en garanti för att ombyggnationen är godkänd av föreningen eller att det tekniskt går att genomföra. Det är alltid köparens ansvar att säkerställa att föreningens/ kommunens tillstånd erhålles för önskade ombyggnationer samt säkerställa att ombyggnationen tekniskt går att genomföra.

2. VILKEN STANDARD KAN EN KÖPARE FÖRVÄNTA SIG ATT BOSTADEN HAR?
2.1 STANDARD DÅ INGET SÄRSKILT AVTALATS
En köpare kan inte förvänta sig mer än att en bostad har ”normal standard”. Alla delar av en bostad har en begränsad teknisk livslängd. Köparen måste alltså räkna med, att en bostad och dess anläggningar förändras och försämras på grund av ålder och bruk. Ju äldre bostaden är desto lägre standard kan köparen förvänta sig. En köpare kan förvänta sig, att olika delar av en bostad fungerar under dess normala tekniska livslängd.

Har bostaden delvis renoverats har köparen rätt att förvänta sig högre standard i de renoverade delarna jämfört med vad bostadens ålder i övrigt ger anledning till. Det går inte att entydigt beskriva ”normal standard” och vad som är normala åldersförändringar. Först när bostaden har betydligt lägre standard än vad köparen haft anledning att räkna med, är det ett fel i köprättslig mening.

2.2 STANDARD SOM FRAMGÅR AV AVTALET
Det som sägs om bostadens standard och som framgår av texten i köpeavtalet med bilagor har köparen rätt att förvänta sig stämmer. Även i de fall säljaren muntligt eller på annat sätt lämnat detaljerade uppgifter som köparen tagit intryck av rör det sig om fel om de uppgifterna inte är korrekta. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas dock ej som utfästelser.

3. FEL SOM KÖPAREN ANSVARAR FÖR
3.1 KÖPARENS UNDERSÖKNING AV BOSTADEN
Köparens undersökningsplikt av en bostad innebär, att köparen själv får stå för fel som upptäckts eller borde ha upptäckts i samband med köpet. Innebörden av undersökningsplikten, som är mycket långtgående, är att man i efterhand, när en feltvist har uppkommit, har att avgöra om felet kunnat upptäckas av en normalt begåvad och normalt bevandrad köpare, om denne hade gjort en tillräckligt noggrann undersökning. Om denne tillräckligt kunnige köpare inte skulle ha kunnat upptäcka felet (samt med hänsyn tagen till bostaden/ fastighetens ålder, standard och skick) så är det dolt. Då ansvarar säljaren för felet. Detta medför att en köpare, som inte har tillräckliga kunskaper, inte kan vara säker på att kunna fullgöra undersökningsplikten själv. Vid köp av en bostadsrätt/andel i bostadsförening så omfattar undersökningsplikten även att du som köpare ska undersöka föreningen. Du bör därför alltid ta kontakt med styrelsen för föreningen för att kontrollera uppgifter gällande kommande renoveringar, eventuella avgiftsförändringar, lediga p-platser m.m. Det är viktigt att du som köpare tar del av föreningens årsredovisning för att bilda dig en uppfattning om föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi styr även månadsavgiften. Om en förening har stora lån eller om underhållet av fastigheten är eftersatt kan detta i framtiden påverka din månadsavgift om exempelvis ränteläget förändras. Boarea kan variera beroende på olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod (SS 21054:2009) kan inte garanteras. Köparen uppmanas att om det är av stor vikt för honom/henne, kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt. En köpare, som känner att han inte har tillräckliga kunskaper, bör anlita en egen besiktningsman som yrkesmässigt utför besiktningar.

3.2 BESIKTNING GENOM BESIKTNINGSMAN
Undersökningsplikten vid bostadsköp är mycket långtgående för en köpare och ställer höga krav på köparen och det kan därför vara klokt att ta hjälp om man inte själv besitter dessa kunskaper eller har expertishjälp i bekantskapskretsen. Om säljaren redan har låtit göra en besiktning är det viktigt att ta reda på vad som ingått i en sådan besiktning och om det funnits några avgränsningar. Den besiktning som görs på uppdrag av köparen behöver normalt inte omfattar alla delar och installationer i bostaden.

4. FEL SOM SÄLJAREN ANSVARAR FÖR
Säljaren har inte ansvar för fel som är upptäckbara. Det vill säga sådana fel som har eller borde ha uppmärksammats vid köparens undersökning av bostaden. Säljaren ansvarar således bara för fel som är dolda. Ett fel anses som dolt om det inte gick att upptäcka vid en besiktning av bostaden och som dessutom måste avvika från vad man får förvänta sig med anledning av bostadens ålder och skick. Säljarens felansvar för en bostadsrätt/andel i bostadsförening upphör två år efter den avtalade tillträdesdagen. Säljarens felansvar för en fastighet upphör tio år efter den avtalade tillträdesdagen.

5. SIDOTJÄNSTER
Mäklaren har en skyldighet att redovisa för både köpare och säljare om denne har s.k. sidotjänster. Mäklarna på Fastighetsmäklarna har följande sidotjänster: Administrationsersättning från Hemnet p.g.a. säljarens annonsering på Hemnet:s marknadsplats. Ersättningen som Fastighetsmäklarna erhåller är 50% av annonskostnaden.